W tym roku każdy zwiedzający jest zobowiązany do wypełnienia Ankiety Epidemiologicznej. Jej celem jest zapewnienie bezpieczeństwa wszystkim uczestnikom wydarzenia.

 
* wyrażam zgodę na pomiar temperatury w chwili wejścia na wydarzenie.
* jeżeli w dniu wydarzenia, na które się zarejestrowałem/am zostanę poddany/a kwarantannie lub nadzorowi sanitarnemu ze względów bezpieczeństwa nie wezmę udziału w wydarzeniu

* jeżeli w ciągu ostatnich 14 dni przed udziałem w wydarzeniu na który się zarejestrowałem/am miałbym/abym bezpośredni kontakt z:

  • osobą z potwierdzonym zakażeniem COVID-19
  • lub osobą poddaną kwarantannie lub izolacji z powodu COVID-19
  • lub osobą, która miała widoczne objawy chorobowe lub była narażona na kontakt z osobą zarażoną ze względów bezpieczeństwa nie wezmę udziału w wydarzeniu.
  • * jeżeli w ciągu ostatnich 14 dni poprzedzających wydarzenie miałbym/abym objawy chorobowe, w szczególności temperaturę powyżej 38 stopni, kaszel, problemy z oddychaniem, ze względów bezpieczeństwa nie wezmę udziału w wydarzeniu.